+48 25 683 53 78   |   +48 660 706 182 info@wilsad.pl

Projekty unijne

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Wil-Sad Sp. z o.o. realizuje operację mająca na celu „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań związanych z sortowaniem oraz pakowaniem owoców mające na celu wzrost wartości dodanej firmy Wil-Sad Sp. z o.o. oraz poprawę konkurencyjności jako grupy producenckiej”.

Na skutek realizacji operacji zostanie osiągnięty wskaźnik utrzymanie statusu grupy producentów rolnych, związku grup producentów rolnych, organizacji producentów lub zrzeszenia organizacji producentów przez cały okres związania celem.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa naszych owoców, wdrożyliśmy kilka systemów zarządzania jakością.