+48 25 683 53 78   |   +48 660 706 182 info@wilsad.pl

Sortowanie

W trosce o klienta zainwestowaliśmy w nowoczesną technologię sortowniczą, zapewniającą przygotowanie produktu o najwyższej jakości. Świadczy o tym fakt,
iż w wyposażeniu firmy posiadamy w pełni zautomatyzowaną, nowoczesną linię sortowniczą o wydajności do 12 ton owoców na godzinę. Sortowanie jabłek odbywa się w sposób bezdotykowy – gwarantują to wodne rozładunki, hydropróżniowa napełniarka oraz system 26 kanałów wodnych, dzięki którym możliwy jest podział jabłek na zadane kategorie. Owoce sortowane są pod względem wielkości, wagi, koloru oraz jakości.
W celu zapewnienia identyfikowalności system automatycznie tworzy zakodowaną etykietę, która następnie zostaje umieszczona na skrzyniopalecie. Etykieta zawiera informacje o pochodzeniu i rodzaju towaru. Dodatkowo, system automatycznie generuje raport z procesu sortowania, który zawiera dane o klasyfikacji rozmiarowej i jakościowej posortowanych jabłek. Tak przygotowany towar trafia do komory spedycyjnej wyposażonej w system regałów przesuwnych. Ta dodatkowa przestrzeń magazynowa daje nam możliwość składowania 500 ton posortowanych jabłek, które czekają
w gotowości na zlecenie produkcyjne z działu pakowania.

W celu zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa naszych owoców, wdrożyliśmy kilka systemów zarządzania jakością.